- PŘEHLED MĚST, ŠKOL A FAKULT NA KTERÝCH JE DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE SOUČÁSTÍ VÝUKY BUDOUCÍCH INŽENÝRŮ A UČITELŮ, PŘÍPADNĚ PŘÍMO STUDIJNÍM OBOREM V KOMBINACI S MATEMATIKOU -